رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

سه شنبه 28 دي ماه 1395 ساعت:
نسخه 95.06.20
IP Address: 54.158.157.214
 
دانشگاه آزاد اسلامي

قابل توجه دانشجویان محترم کلیه رشته ها در خصوص دروس معارف اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام بجای تاریخ امامت
انقلاب اسلامی ایران بجای اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
اندیشه اسلامی 1 بجای انسان در اسلام
آئین زندگی بجای فلسفه اخلاق
ارائه گردیده است.
دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در صورت گذراندن دروس فوق نیاز به تکرار با عنوان جدید نیست. دانشگاه در قبال انتخاب اشتباه دانشجویان هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
مدیر گروه دروس معارف اسلامی

پرتال دانشگاه
پرتال معاونت
پرتال فرهنگي
سامانه فيش حقوقي کارکنان و اساتيد حق التدريس
چارت دروس

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.


1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

قابل توجه دانشجویان محترم کلیه رشته ها در خصوص دروس معارف اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام بجای تاریخ امامت
انقلاب اسلامی ایران بجای اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
اندیشه اسلامی 1 بجای انسان در اسلام
آئین زندگی بجای فلسفه اخلاق
ارائه گردیده است.
دانشجویان محترم توجه داشته باشند که در صورت گذراندن دروس فوق نیاز به تکرار با عنوان جدید نیست. دانشگاه در قبال انتخاب اشتباه دانشجویان هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
مدیر گروه دروس معارف اسلامی


کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که درس وصایای امام ره را در مقطع پایه نگذرانده اند ملزم به گذراندن آن می باشند


1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.